Wydawnictwo LoboSoft II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres:
os. Strusia 6/109
31-807 Kraków


Telefony i faksy:
tel. 12-640-91-16
faks 12-398-42-16


E-mail:
Obsługa Klienta - wydawnictwo@lobosoft.pl
Pracownia DTP - dtp@lobosoft.pl


Inne dane:
NIP 678-299-31-12
REGON 120295666


Spółka wpisana do KRS pod nr 0000262339 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości.