Wydawnictwo LoboSoft II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres:
os. Strusia 7/94
31-808 Kraków


Telefony i faksy:
tel. 12-640-91-16
tel. 12-640-91-17
faks 12-398-42-16


E-mail:
Obsługa Klienta - biuro@lobosoft.pl
Dział Informatyki - it@lobosoft.pl
Dział Marketingu - marketing@lobosoft.pl
Pracownia DTP - pracownia@lobosoft.pl


Inne dane:
NIP 678-299-31-12
REGON 120295666


Spółka wpisana do KRS pod nr 0000262339 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości.