Wydawnictwo LoboSoft II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres:
os. J. Strusia 6/109
31-807 Kraków


Telefon:
tel. +48 12 640 91 16


E-mail:
Obsługa Klienta - wydawnictwo@lobosoft.pl
Pracownia DTP - dtp@lobosoft.pl


Inne dane:
NIP 678-299-31-12
REGON 120295666


Spółka wpisana do KRS pod nr 0000262339 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości.